СК <ЮНІВЕС> присвоєний рейтинг

ПРЕС-РЕЛІЗ
СК «ЮНІВЕС» присвоєний рейтинг
19 грудня 2018 року за результатами рейтингового дослідження СК «ЮНІВЕС» (код
ЄДРПОУ 32638319) рейтинговим комітетом РА «Експерт-Рейтинг» було присвоєно рейтинг
стійкості страховика / кредитний рейтинг за національною шкалою на рівні uaА+. Страховик з
рейтингом uaA+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими
українськими страховиками. Приймаючи рішення про присвоєння рейтингу, Агентство
керувалося наступними висновками:
1. СК «ЮНІВЕС» відноситься до розряду середніх за розміром страхових компаній, що
динамічно розвиваються. Компанія підтримує високий рівень капіталізації, хороший рівень
ліквідності, а її діяльність, незважаючи на дуже високий рівень виплат, є прибутковою.
2. Аналіз причин зниження ділової активності в СК «ЮНІВЕС» показав, що основною
причиною падіння валових премій в Компанії стало істотне зменшення обсягу надходжень
страхових премій і платежів з обов’язкових видів страхування, а саме по ОСАГО. Агентство
позитивно оцінює зниження присутності Компанії в традиційно збитковому сегменті
страхового ринку — на ринку обов’язкового страхування відповідальності власників
транспортних засобів — і переорієнтацію страховика на інші види страхування.
3. Диверсифікація бізнесу СК «ЮНІВЕС» за видами страхування є невисокою, однак за
підсумками дев’яти місяців 2018 року намітилися позитивні тенденції, що стосуються
зменшення присутності в традиційно збиткових сегментах ринку і збільшення питомої ваги в
страховому портфелі інших, більш перспективних видів страхування.
4. Приріст ліквідних активів Страховика на тлі зниження його валових зобов’язань
підвищив загальну ліквідність Компанії станом на кінець третього кварталу 2018 року до рівня
53,87%. При цьому, наявність у Компанії на 30.09.2018 року депозитів в сумі 31,648 млн. грн.
в банках, що мають дуже високий рівень надійності, позитивно вплинуло на оцінку і без того
прийнятною рівня ліквідності страховика.
5. На момент присвоєння рейтингу СК «ЮНІВЕС» володіла гарним запасом капіталу,
який в 1,94 рази перевищував обсяг валових зобов’язань страховика. Рівень підтримки від
акціонерів Агентство відзначає, як невизначений, що є традиційним визначенням для
страховиків, контрольованих фізичними особами–громадянами України.
Повне обґрунтування рейтингової оцінки РА «Експерт-Рейтинг» міститься в рейтинговому
звіті компанії СК «ЮНІВЕС».
Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»