Страховой случай
Рассчитать стоимость страховки
Стать агентом
Нам интересно Ваше мнение
Фондовая компания Unives
ГоловнаЮридичним особамСтрахування відповідальностіДобровільне страхування відповідальності

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Відповідальність є широким поняттям, яке, насамперед, має на увазі дотримання моральних і майнових норм, а також добросовісне виконання громадянських і службових обов'язків. При порушенні цих норм і нанесенні іншій особі морального і матеріального збитку виникає відповідальність за допущене, скоєне або невиконане, яка передбачає обов'язок відшкодувати завдані збитки.

Основною метою страхування відповідальності є захист майнових інтересів постраждалої сторони, додатковою – звільнення від обов'язку відшкодовувати збиток осіб, винних в  нанесенні збитків.

Страхуванню підлягають наступні види відповідальності:

 1. Загальна відповідальність перед третіми особами (цивільна відповідальність)
  Страхування забезпечує покриття збитку, заподіяного третім особам (тілесні ушкодження та матеріальний збиток) господарською діяльністю підприємства (організації), а також збитку, заподіяного при експлуатації рухомого і нерухомого майна.

 2. Відповідальність виробника за якість продукції і послуг
  Законодавство багатьох країн світу, у тому числі і України, передбачає відповідальність виробника товарів і послуг за шкоду, яка може бути заподіяна споживачеві неякісною продукцією або послугами.

  На умовах договору страхування відшкодовується збиток:
  • нанесення життю,  здоров'ю та/або майну третіх осіб, внаслідок вживання, використання неякісної продукції страхувальника;
  • матеріальний збиток, пов'язаний із заміною (ремонтом, відновленням) неякісної продукції страхувальника.
 3. Відповідальність роботодавця
  Страхова компанія відшкодовує збитки, нанесені життя та здоров'ю  працівників підприємства, внаслідок нещасних випадків на виробництві відповідно до Кодексу законів про працю (якщо відповідальність за нещасний випадок лежить на підприємстві).

 4. Професійна відповідальність
  Страхуванню підлягає цивільна відповідальність, яка пов'язана з професійною діяльністю осіб, що працюють індивідуально, та не може бути застрахована в рамках відповідальності підприємства (приватні юридичні фірми, приватні нотаріуси, аудитори, і т.д.)

  Відшкодовується  збиток, нанесений третім особам при виконанні своїх професійних обов'язків, внаслідок:
  • професійної помилки;
  • необережності;
  • відсутності досвіду.

Страхова компанія несе відповідальність, якщо страховий випадок, пов'язаний з діяльністю страхувальника, спричинив за собою випадкове і ненавмисне нанесення збитку третім особам.

Страхова сума за договором страхування встановлюється за згодою Сторін і є граничною сумою страхового відшкодування, яке може бути виплачене по всіх страхових випадках, що наступили протягом терміну страхування.

На розмір базового тарифу по страхуванню відповідальності перед третіми особами  впливає:

 • вид відповідальності;
 • вид діяльності Страхувальника;
 • наявність професійних навичок і досвіду;
 • розмір страхової суми (підлімітів відповідальності);
 • розмір франшизи.

Тариф по страхуванню відповідальності перед третіми особами складає від 0,3% до 1,5% від страхової суми.